Kvalitetsarbetet på praktiken

Jag och min praktik har ett stort ansvar gentemot Dig som vårdsökande och som med förtroende vänder sig till mig och mina medarbetare. Min verksamhet bedriver en kontinuerlig och dokumenterad verksamhetsutveckling i enlighet med praktikertjänst interna kvalitetssystem som har utformats utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården. Vi bedriver en kontinuerlig kvalitetsutveckling och är därmed kvalitetsdiplomerade.

  • Den kvalitetspolicy som vi arbetar utifrån finns som nedladdningsbar fil här.
  • Praktikens patientsäkerhetsarbete finns som nedladdningsbar fil här.
  • Praktikertjänst patientsäkerhetsarbete finns som nedladdningsbar fil här.

Tandläkarpraktiken Adelsgatan 48 – Praktikertjänst AB, med verksamhetsansvariga tandläkarna Ewa Rosén Lundberg, Caroline Edlund och Björn Lundberg blir den första privata tandläkarmottagningen i Sverige att ansluta sig till SkaPa - läs mer här.