Vad kostar det?

Den nya tandvårdsförsäkringen och våra priser   

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.                                                                

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Mer information: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida.

 

I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. 

 

Ladda ner vår  prislista     

 

Hos oss har du möjlighet att öppna ett tandvårdskonto. Det ger dig möjlighet att spara och låna - utan att binda upp dig med dyra krediter. Dessutom får du en bra ränta på kortet.

Läs mer om Tandvårdskonto och vad det innebär på www.alltomdinatänder.seoch via en länk till Collector ansöka om kontot.

 

                                                                

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 3 månader.

Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Dina kostnader kan ändras om ytterligare behandling fordras eller då Försäkringskassans 1-års gräns för ersättningsperioden överskrids. Vi reserverar oss för sådana ändringar. Alla priser är angivna i svenska kronor.

 

Upplysningar:

3 års utökad garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik enligt beskrivning på tandvårdsspecifikationen.

 

1 års garanti lämnas för definitiv avtagbar protetik, undantaget proteser som utförs enligt immidiatteknik.

 

1 års utökad garanti på fyllningar lämnas, efter överenskommelse, när tandläkaren bedömer det vara god prognos på fyllningsterapi. Om du som patient väljer att göra en fyllning där vi rekommenderar annan behandling, till exempel kronterapi, kan vi inte lämna någon garanti på fyllningen.

 

Garantin gäller inte heller vid följande tillfällen:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om.

2. om konstruktionen på ingående tand utsätts för yttre våld.

3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a ny skada på annan tandposition.

4. om den utökade garantin skall gälla skall du som patient följa våra rekommendationer om egenvård, förebyggande tandvård samt komma till planerade kontroller och behandlingar.                                                

 

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.                                                                    

Uteblivande från överenskommen tid debiteras.

Återbud senare än 24 timmar debiteras. Här utgår ingen tandvårdsersättning.