Information om akuttandvård för våra patienter som behandlas på praktiken

Vid akuta besvär ringer Du i första hand till vårt telefonnummer 0498-21 07 26.

Är vi inte i tjänst ringer Du tandvårdsjouren 0498-20 36 79